ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ

 

สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ

  

            สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ เป็นสหกรณ์ฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศไทย และ

เป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกที่ใช้ Ampholyt 51 หรือ Tego 51 จุ่มเต้านมวัวก่อนและหลังรีดนม เพื่อฆ่าเชื้อโรคและลดอาการปนเปื้อนในน้ำนม รวมทั้งป้องกันโรคเต้านมอักเสบด้วยที่ตั้งของสหกรณ์

                ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ 044-249508   www.khumjareon.com

 

รายละเอียดของสหกรณ์

                สหกรณ์มีพื้นที่ 1,000 ไร่ มีวัวนม 725 ตัว คนงานกว่า 30 คน ค่าเฉลี่ยของน้ำนม 4,500-5,000 กก. ต่อวัน น้ำหนักวัว 450-600 กก. / ตัว สหกรณ์นี้มีสมาชิก 3 ประเภท คือ กลุ่มเจ้าของโคนม จำนวน 50 ราย กลุ่มผู้เลี้ยง จำนวน 24 ราย และ

กลุ่มอาหารสัตว์ จำนวน 74 ราย

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์

                1. นายสัตว์แพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
                    รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

                2. นายสัตว์แพทย์สุวิท พึ่งโพธิ์
                    อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

                3. นายสัตว์แพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ
                    หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน นครราชสีมา กรมปศุสัตว์
                4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
                    คณบดีคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                5. ศาสตราจารย์นายสัตว์แพทย์สมชาย จันทร์ผ่องแสง
                    หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประเภทของโคนมแยกเป็นคอก

                            1. คอกที่ 1 ลูกวัวอายุแรกคลอดถึง 6 เดือน (วัวอายุ 2 เดือนจะมีน้ำหนักประมาณ 70 กก.) ก็จะเริ่มแยกคอกเพื่อเป็นการจับกลุ่มน้ำหนัก เริ่มกินหญ้าได้แล้ว

                                2. คอกที่ 2 เป็นวัวที่หย่านมแล้ว อายุ 6-15 เดือน พอ 15 เดือน ก็จะเริ่มย้ายไปอีกคอกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์

                                3. คอกที่ 3 เป็นวัวทดแทน อายุ 6-18 เดือนขึ้นไป เป็นวัวสาวที่จะมาแทนวัวที่ท้องและไม่ท้อง ต้องรอ

คลอดลูกก่อนจึงจะเอาไปรีดนมได้

 

ขั้นตอนการรีดนมวัวของสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ

                1. อาบน้ำทำความสะอาดธรรมดาตามปกติ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ทั้งนี้ เพื่อลดอาการเครียดที่เกิดจาก

ความร้อน (อาบน้ำแล้ววัวจะให้น้ำนมได้มากขึ้น) หลังจากนั้นใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าให้แห้ง เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าโรงรีดนมวัว               

                 2. การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการรีดนม โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

                                2.1 จุ่มเต้านมวัว โดยใช้ผ้าสะอาด 1 ผืน ต่อวัว 1 ตัว

                                2.2 ผสม Ampholyt 51 หรือ Tego 51 ความเข้มข้น 2% กับสีผสมอาหารสีเหลือง แล้วใส่ในถ้วยจุ่มหัวนมจุ่มนมวัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนการรีดนม (Predipping) เหตุที่ผสมกับสีเหลืองก็เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าหัวนมวัวได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

                                2.3 จุ่มเต้านมวัวอีกครั้งหนึ่ง ใช้ผ้าสะอาด 1 ผืนต่อวัว 1 ตัว

                                2.4 บีบน้ำนมใส่กระบอกทดสอบ เพื่อทดสอบว่าน้ำนมผิดปกติหรือไม่

                                2.5 ใส่เครื่องรีดนม

                                2.6 ถอดเครื่องรีดนมออก แล้วแช่ในน้ำเปล่าก่อนจะแช่น้ำที่ผสมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เครื่องรีดนม

                                 เหตุที่ใช้คลอรีนทำความสะอาดเครื่องรีดนมเพราะต้นทุนต่ำกว่า แต่ไม่ใช้สำหรับจุ่มเต้านมวัวเพราะคลอรีนจุ่มเต้านมวัวได้ประมาณตัวที่ 3 ประสิทธิภาพการทำงานก็จะเริ่มลดลง โดยเฉพาะในหน้าหนาวซึ่งเต้านมก็แห้งอยู่แล้ว หากจุ่มเต้านมด้วยคลอรีนเต้านมก็ยิ่งแห้งขึ้น ทำให้เต้านมอักเสบง่าย ส่วนข้อดีของการใช้ Ampholyt 51หรือ Tego 51ก็คือ ไม่มีสารตกค้างที่น้ำนม เต้านมไม่แห้ง

                                2.7 ผสม Ampholyt 51 หรือ Tego 51 ความเข้มข้น 2% กลีเซอรีน (Glycerin) 5% และสีผสม อาหารสีแดง แล้วใส่ในถ้วยจุ่มหัวนม จุ่มนมวัวเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคหลังรีดนม (Postdipping) เหตุที่ผสมกับกลีเซอรีน ก็เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่เต้านม และผสมสีก็เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าหัวนมได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทำความสะอาดหลังจากรีดนมเสร็จแล้ว

                การฆ่าเชื้อโรคหลังรีดนม (Postdipping) มีความสำคัญมาก เพราะหัวนมวัวหลังการรีดจะเปิดอยู่และใช้เวลาในการปิดสนิท ประมาณ 1 ชั่วโมง หากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความคงทนพอจะทำให้เชื้อโรคเข้ามาตอนนี้ น้ำยา Ampholyt 51 หรือ Tego 51 ความเข้มข้น 2% และกลีเซอร์รีน 5% จะยึดติดกับผิวหนังบริเวณเต้านมได้นาน จึงทำให้เชื้อโรคไม่เข้าสู่เต้านมวัว

                                2.8 นำวัวเข้าคอกเพื่อให้กินอาหาร แต่ต้องใช้เครื่องล็อกคอไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง

เพื่อให้หัวนมปิดสนิทแล้วจึงปล่อยเครื่องล็อกคอได้

                 3. นมที่ถูกรีดจะถูกส่งไปยังห้องเก็บนม อุณหภูมินมที่ออกมาจากวัว ประมาณ 38 องศาเซลเซียส เมื่อส่งผ่านท่อไปเก็บอุณหภูมิจะลดลงเหลือ 4 องศาเซลเซียส เมื่อถึงถังเก็บนมจะมีอุณหภูมิเพียง 1 องศาเซลเซียส เพื่อรอส่งต่อไปยังโรงงาน ในระหว่างการเคลื่อนย้ายอุณหภูมิจะอยู่ 2-4 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้แล้วแต่มาตรฐานของแต่ละโรงงาน

________________________________