ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

 

 

มารู้จักและช่วยกันป้องกัน

                                                         ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

                                       

                                                                                                                                พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ MPH

                                                                                                                                                        .

 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน พบที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา

แล้วแพร่ไปยังอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์โรคในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552 วันที่ 14  พฤศจิกายน 2552 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ ที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 45.70 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 185 ราย

 

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A / H1N1) เป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสม

สารพันธุกรรมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกร และนก

 

การแพร่ติดต่อ

ติดต่อจากอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดย

1.       ทางหายใจ  ถูกผู้ป่วยไอ จามรดโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายในระยะ

1 เมตร เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย

2.       การสัมผัส  ผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์

 ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก

 

อาการป่วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัส 1-3 วัน น้อยรายที่นานถึง 7 วัน อาการป่วยใกล้เคียงกันกับ

โรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง หายป่วยได้โดยไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5-7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง จะมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

 

การรักษา

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที แพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์

(Oseltamivir) เป็นยาชนิดกิน หากผู้ป่วยได้รับยาภายใน 2 วัน หลังเริ่มป่วยจะให้ผลการรักษาดี

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ต่ำๆ ตัวไม่ร้อนจัด และยังรับประทานได้ อาจไปพบแพทย์ที่คลินิก หรือขอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้าน และดูแลรักษาที่บ้านได้โดย

                  รับประทานยารักษาตามอาการ เช่นยาลดไข้ ยาละลายเสมหะ วิตามิน เป็นต้น และเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำสะอาดไม่เย็น

                  ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มากๆ งดดื่มน้ำเย็น

                  พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากเพียงพอ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้

                  ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้นติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ซึ่งต้องรับประทานยาจนหมดตามแพทย์สั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อดื้อยา

                  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดี

 

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

หลักการป้องกัน

                -  ทำลายและฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณพื้นผิวและในบรรยากาศ

                -  ปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาอนามัย

 

วิธีการป้องกัน

1.       ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสบนพื้น รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แก้วน้ำ ลูกปิดประตู โทรศัพท์

       ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ

2.       ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในบรรยากาศโดยเฉพาะในหอผู้ป่วย ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องประชุม อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ

3.       สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่นหรือเข้าไปในสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ศูนย์การค้า

4.       หลีกเลียงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

5.       ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น

6.       หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังไอจาม

7.       รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมทั้งไข่ นม ผัก และผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดและนอนหลับผักผ่อนให้พอเพียงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา

 

การพิจารณาเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ปัจจุบันมีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลายชนิดและมีความแตกต่างกัน การเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคจะต้องพิจารณาคุณสมบัติ

ที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด ไม่มีพิษสลายตัวตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็น

อันตรายต่อผิวหนังคนและสัตว์ จากคุณสมบัติดังกล่าว บริษัท ไทยแมกซ์ จำกัด ขอแนะนำให้รู้จักผลิตภัณฑ์ทำ

ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม Amphoteric Surfactant จากประเทศเยอรมัน ชื่อทางการค้า TEGO 51 หรือสาร

ละลาย Bescon P-A (Tego 51 ความเข้มข้น 2%) ชื่อทางเคมี Alkyl Amino Acetic Acids ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณ

สมบัติพิเศษสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ราเมือก ยีสต์ และไวรัส โดยเฉพาะไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด

นก ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกันอย่างแพร่หลายมากในประเทศยุโรป ได้ผ่านการทดสอบในห้อง

ปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยสรุปน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bescon P-A  (Tego 51   2%) สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการใช้

                1.  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bescon-PA ใช้ฆ่าเชื้อโรคในบรรยากาศด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดหรือเครื่องพ่นหมอกควันในปริมาณ 3-10 ลิตรต่อ 1000 ลูกบาศก์เมตรอากาศ และปิดห้องไว้เป็นระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นเหม็นอับและเป็นการปรับสภาพอากาศภายในห้องอาคาร และห้องต่าง ๆ สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

                2.  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bescon-PA ใช้ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุ หน้ากากอนามัย รวมทั้งใช้ฆ่าเชื้อโรคที่มือซึ่งอาจจะปนเปื้อนเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และเป็นช่องทางที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

 

บริษัทฯ ได้บรรจุขนาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Bescon-PA คือ

                1.  ชนิดขวดสเปรย์

                                -  ขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว และฉีดพ่นฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นในบรรยากาศสำหรับห้องทำงาน ห้องนอน รถยนต์ ฯลฯ

                -  ขนาด 100 มิลลิลิตร สามารถพกพาได้ ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับข้อ 1

                -  ขนาด 45 มิลลิลิตร ใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่มือสะดวกกับการพกพาสามารถใส่กระเป๋า

ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรี

   

2.  ชนิดเติม (Refill)

                                -  ขนาด 5 ลิตร และ 10 ลิตร

 

                ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยแมกซ์ จำกัด ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา

8.00 16.30 น. Website: www.thaimex.net หรือ E-mail: thaimexco@yahoo.com

               

 

                                ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

 

 

                                                                                       ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท ไทยแมกซ์ จำกัด

 

เอกสารอ้างอิง

1.       เอกสารเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

2.       รายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข