ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม

สุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มประเภท

ไม่มีแอลกอฮอล์  และเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์

 

พูลศักดิ์   พุ่มวิเศษ   MPH

 

                เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่น้ำดื่ม  น้ำผลไม้  น้ำหวาน  น้ำอัดลมทุกชนิด  เครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ได้แก่เบียร์  ไวน์  เหล้า  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแก่ผู้บริโภค  เช่นบิด  อหิวาตกโรค  ไทฟอยด์  ฯลฯ  นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์ทำให้รสชาดของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป  ทำให้เสื่อมคุณภาพเร็ว  มีผลต่ออายุ  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์มีสาเหตุ  3  ประการคือ

1.      สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

2.      เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ในการผลิต

3.      สุขวิทยาส่วนบุคคลของพนักงาน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งสุขวิทยาอนามัยที่เหมาะสม

ในกระบวนการผลิต  มีความจำเป็นต้องทำความสะอาด  และฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง  ด้วยการใช้  Tego  51  อย่างสม่ำเสมอ

            Tego  51  เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  และขจัดกลิ่นกลุ่ม  Amphoteric  มีชื่อทางเคมีคือ  Alkyl  Amino  Acetic  Acid  ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรป  โดยเฉพาะประเทศเยอรมันใช้กันมามากกว่า  50  ปี  ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในต่างประเทศ  และในประเทศไทย  พบว่าสามารถฆ่าเชื้อรา  แบคทีเรีย  และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ความเข้มข้น  0.2  -  2  %  W/W

            คุณสมบัติเฉพาะของ  Tego  51

1.      ถูกย่อยสลายด้วยขบวนการทางชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

2.      ไม่เป็นอันตรายเมื่อใช้ในรูปของสารละลาย  และใช้ได้ดีกับวัสดุต่าง ๆ 

3.      กำจัด  และทำลายเชื้อโรคในขบวนการผลิตเครื่องดื่มได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

4.      ไม่มีส่วนผสมของ  Chlorine  และ  Alkali

5.      ไม่มีกลิ่น  แต่สามารถกำจัดกลิ่นได้

6.      ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวโดยการแทรกซึมเข้าทางผนังเซลส์ของเชื้อจุลินทรีย์

7.      ไม่กัดกร่อนวัสดุ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ความเป็นพิษ   ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  จำเป็นต้องเกิดพิษ

น้อยที่สุด  หรือไม่มีพิษเลย  เพื่อความปลอดภัยของพนักงานรวมทั้งผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  Tego  51  เป็นสารที่ไม่มีพิษ  และปลอดภัย  ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษจากสถาบันวิจัยอาหารและโภชนาการประเทศเยอรมัน  สรุปว่าเมื่อให้หนูทดลองกิน  Tego  51  แบบเข้มข้นจะพบว่าอัตราตายร้อยละ  50  ของหนูทดลอง  ( LD50 )  เมื่อได้รับสารดังกล่าว  3900-4800  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักหนู  1  กิโลกรัม  และเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

            วิธีการใช้  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  Tego  51  สามารถใช้เช็ด  แช่  จุ่ม  หรือราดลงบนพื้นผิว  หรือใช้กับเครื่องพ่น  เช่นพ่นฆ่าเชื้อในบรรยากาศ  พ่นฆ่าเชื้อในระบบท่อลำเลียง  โดยให้มีระยะเวลาสัมผัสอย่างน้อย  15  นาทีที่อุณหภูมิห้อง  และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

            อัตราการใช้  ใช้น้ำยา  Tego  51  ความเข้มข้น  0.2-2  %  W/W

-          ความเข้มข้น  0.2-1 %  W/W  ใช้ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน

-     ความเข้มข้น  0.5-1 %  W/W  ใช้ฆ่าเชื้อที่มือพนักงานก่อนปฏิบัติงาน  รวมทั้งการฆ่าเชื้ออุปกรณ์  เช่นถัง  เครื่องมือ  เครื่องจักรหลังการปฏิบัติงาน

-          ความเข้มข้น  1 %  W/W  ใช้ฆ่าเชื้อภายในระบบท่อลำเลียง  ท่อส่ง  เครื่องล้าง  และบรรจุขวด

-          ความเข้มข้น  2 %  W/W  ใช้พ่นฆ่าเชื้อโรคในบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่า  25  C

วิธีผสมน้ำยา

-          ความเข้มข้น  0.2 %  W/W  Tego  51  1 ส่วนต่อน้ำ 499 ส่วน

-          ความเข้มข้น  1 %  W/W  Tego  51  1 ส่วนต่อน้ำ 199 ส่วน

-          ความเข้มข้น  2 %  W/W  Tego  51  1 ส่วนต่อน้ำ 49 ส่วน

โดยสรุป    การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  Tego  51   สามารถลดจำนวนจุลินทรีย์ในโรงงาน

รวมทั้งจุลินทรีย์ในเครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์  ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีคุณภาพดีปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย  ผู้บริโภคมีความปลอดภัย