ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
สุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม

                                                                  คุณพูลศักดิ์   พุ่มวิเศษ  MPH

 

        น้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมได้แก่  เนย  ไอศกรีม  โยเกิตร์  นมเปรี้ยว  ฯลฯ  น้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ  เนื่องจากมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่น  โปรตีน  น้ำตาล  ไขมัน  เกลือแร่  และวิตามินหลายชนิด  อย่างไรก็ดีน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นอาหารที่จุลินทรีย์ชอบ  และเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทำให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้  โรคที่เกิดขึ้นจากน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่สำคัญเช่น  โรคไทฟอยด์  โรคบิด  โรคท้องร่วง  โรคอาหารเป็นพิษ  โรคตับอักเสบ  โรคคอตีบ  ฯลฯ  ซึ่งจะต้องระวังเป็นพิเศษ  นอกจากนี้น้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

            คุณภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำนมดิบ  มาตรฐานด้านสุขอนามัยของฟาร์มโคนม  สุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม  การทำความสะอาด  และการฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิต  รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้

วัตถุประสงค์ของสุขวิทยาอนามัยของน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม

1.      ปรับปรุงคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2.      ป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม

3.      เก็บรักษาน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมไม่ให้เสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนด

     ตามข้อเท็จจริงจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    และไม่ทำให้คุณภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมเสื่อมคุณภาพเสมอไป  จุลินทรีย์บางชนิดเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่น  แบคทีเรียกลุ่ม  Lactobacillus  และ  Streptococcus  ทำให้เกิดกรดในน้ำนมซึ่งเป็นประโยชน์ในการผลิตเนย  จุลินทรีย์บางชนิดทำให้เกิดโรคเช่น  Bovine  Tubercolosis  ทำให้เกิดวัณโรคในวัว  ควาย  Brucella  Abortus  ทำให้เกิดการแท้งลูกในแม่โค  โรคดังกล่าวสามารถติดต่อมาสู่คนได้  ถ้ากระบวนการผลิตไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง

การล้างทำความสะอาด  อุปกรณืเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่น  ถังใส่นม  ท่อส่ง  น้ำนม  ประตูน้ำ  ฯลฯ  มักจะมีไขมันจากน้ำนมเกาะอยู่ตามพื้นผิวและซอกมุมต่าง ๆ  ถ้าการทำความสะอาดกำจัดไขมันออกไม่หมดทำให้จุลินทรีย์ติดค้างอยู่ในกระบวนการผลิตได้  การล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมกับน้ำยาเคมีทำให้สิ่งสกปรกถูกกำจัดออกไป  ประสิทธิภาพของการล้างทำความสะอาดขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการล้างทำความสะอาด  ธรรมชาติของพื้นผิวที่ล้าง  คุณสมบัติของน้ำยาเคมีและวิธีการล้างทำความสะอาด  สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ  การล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องมือโดยใช้แปรงและใช้น้ำที่มีความดันสูงฉีดพ่น  อาจจะเพียงพอสำหรับพื้นผิวที่เรียบเช่น  ฝาพนัง  แต่ไขมัน  โปรตีนที่ตกค้างอยู่รวมทั้งคราบน้ำนมที่ข้นเหนียวไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยวิธีดังกล่าว  การล้างทำความสะอาดสามารถใช้กับสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้เท่านั้น  ไม่สามารถล้างทำความสะอาดเอาเชื้อจุลินทรีย์ออกไปได้  ดังนั้นการล้างทำความสะอาดถังใส่นม  ท่อส่งน้ำนม  รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกระบวนการผลิตด้วยการใช้แปรงถู  และใช้น้ำล้างทำความสะอาดจะไม่ช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์  จึงจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคร่วมด้วย

การเลือกใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม   การฆ่าเชื้อโรคในโรงงานผลิตน้ำนมต้องทำเป็นประจำเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  และป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้และสามารถทำลายสปอร์ของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิต  อย่างไรก็ดีสารฆ่าเชื้อโรคไม่มีผลทำให้รสหรือคุณภาพของน้ำนมเปลี่ยนไป  สารเคมีที่นำมาใช้ฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมมีคุณสมบัติทั่วไปคือ  มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและไม่กัดกร่อนวัสดุ  นอกจากนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ

1.      ทำให้พื้นผิววัสดุเปียกชื้นอย่างสม่ำเสมอ

2.      สามารถสร้างแผ่นฟิลม์บาง ๆ ตกค้างบนพื้นผิววัสดุ

3.      มีประสิทธิภาพดีในการล้างทำความสะอาด

4.      สามารถเก็บรักษาได้นาน

5.      เมื่อเก็บไว้ในสภาพที่เข้มข้นหรือเจือจางมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเหมือนเดิม

6.      ช่วยให้เกิดการประหยัด

 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวขอแนะนำสารฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม   Amphoteric   Surfactant   

ชื่อทางการค้า  Ampholyte  51  หรือ  Tego 51  ชื่อทางเคมี  Alkyl  Amino  Acetic  Acids  มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

1.   เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ได้ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการจากสถาบันต่าง ๆ และได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลการทดสอบเป็นที่พึงพอใจและสามารถนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ

2.   เป็นสารลดแรงตึงผิว  (Surface  Disinfectant)  ประเภท  Amphoteric  สามารถละลายน้ำได้ทำให้ผิวของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ผิดปกติจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

3.   สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  เชื้อรา  และเชื้อไวรัสได้ดีโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์นมและกิจการปศุสัตว์  การทดสอบจากประเทศเยอรมันพบว่า  สารละลาย  Tego 51  0.5 –1 %  สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคสัตว์ใช้เวลาสัมผัส  3 – 5  นาที  และมีประสิทธิภาพในการทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ได้ด้วย  จะเห็นว่า  Tego  51  มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จ การทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า Tego 51  ความเข้มข้น  0.2 %  มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าสารละลายคลอรีนเข้มข้นของมิลลิกรัม  /  ลิตร

4.   ไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเกิดจากการตกค้างสะสมภายหลังการใช้เพราะ  Tego  51  มีลักษณะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อมนุษย์  สัตว์  และพืช  Tego  51  ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษจากสถาบันวิจัยอาหารและโภชนาการประเทศเยอรมันพบว่า  เมื่อให้หนูทดลองกิน  Tego  51  แบบเข้มข้น  พบอัตราการตายร้อยละ  50  ของหนูทดลอง  ( LD 50 )  เมื่อได้รับสารดังกล่าว  3,900 – 4,800  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู  1  กิโลกรัม

5.   ไม่กัดกร่อนโลหะ  พลาสติก  แก้ว  และยางซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมนมซึ่งเป็นข้อดีของการใช้สาร  Tego  51  ฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิต

6.   ไม่มีกลิ่นแต่ช่วยกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำนมที่ติดค้างอยู่ก้นถังเก็บ  ท่อส่ง  รวมทั้งพื้นโรงงาน  ดังนั้นคุณสมบัติสำคัญของสารฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม  นอกจากการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีแล้วต้องเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นและช่วยกำจัดกลิ่นได้ด้วย

7.   สารละลายเจือจางของ  Tego  51  มีคุณสมบัติในการล้างทำความสะอาด  ช่วยลดแรงตึงผิวทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมเข้าไปล้างทำความสะอาดตามพื้นผิวที่แตกและอุดตันได้ดี

8.   ทำให้พื้นผิววัสดุเปียกชื้นสามารถสร้างแผ่นฟิมล์บาง ๆ ตกค้างอยู่บนพื้นผิววัสดุมีผลในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเกิดการปนเปื้อนภายหลังจากการฆ่าเชื้อโรคแล้ว

 

ใช้  Tego  51  ฆ่าเชื้อได้ที่ไหน  และใช้อย่างไร

            การฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วไปใช้  สารสะลาย  Tego  51  1  %   ฉีดพ่นบริเวณที่จะฆ่าเชื้อโรค  เวลาที่สัมผัส  15  นาที  สารละลายที่ตกค้างจะถูกชำระล้างด้วยน้ำสะอาดหลังจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคดำเนินการเสร็จแล้ว

            สารละลาย  Tego  51  ในความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำนมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.      Tego  51  1 %  ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่มือของพนักงานเป็นประจำก่อนปฏิบัติงานและหลังจากการใช้ห้องส้วม

2.   Tego  51  1 %  ใช้แช่ชุดทำงานของพนักงาน  เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปซักใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรครองเท้าบู๊ทยางของพนักงาน

3.      Tego  51  1 %  ใช้แช่อุปกรณ์  เครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต

4.   Tego  51  1 %  ใช้ฉีดพ่นบริเวณปฏิบัติงานเช่น  พื้น  ฝาพนัง  เพดาน  ห้องน้ำห้องส้วม  ห้องเก็บนม  โดยใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจากเสร็จจากการปฏิบัติงาน

5.      Tego  51  0.5 – 1 %  ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรครถยนต์ที่ใช้บรรทุกน้ำนม  ถังเก็บน้ำนม  และท่อส่งนม

6.      Tego  51  1 %  ใช้ฆ่าเชื้อโรคขวดหรือภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำนม

7.   การฆ่าเชื้อถังเก็บนมดิบจะต้องล้างด้วยน้ำอุ่น  45  C  เป็นเวลา  2 – 3 นาที  แล้วใช้สารละลาย  Tego  51  1 %  ฉีดพ่น

8.   Tego  51  0.2 %  ใช้ฆ่าเชื้อโรคหม้อต้มน้ำนม  ระบบหล่อเย็น  เครื่องบรรจุน้ำนม  สายยาง  และท่อส่งน้ำนม

9.   Tego  51  0.05 – 0.1 %  ใช้เติมในน้ำหล่อเย็นที่ใช้หมุนเวียนในระบบการทำความเย็นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค  และสามารถเก็บรักษาน้ำนมที่บรรจุภาชนะแล้วไว้ได้นาน

 

วิธีการใช้  สารละลาย  Tego  51  ตามความเข้มข้นที่ต้องการใช้งาน  มีวิธีผสมดังนี้

1.      ความเข้มข้น  0.2 %  W/W  ผสม  Tego  51  1  ส่วนต่อน้ำ  499  ส่วน

2.      ความเข้มข้น  0.5 %  W/W  ผสม  Tego  51  1  ส่วนต่อน้ำ  199  ส่วน

3.      ความเข้มข้น  1 %  W/W  ผสม  Tego  51  1  ส่วนต่อน้ำ  99  ส่วน

4.      ความเข้มข้น  2 %  W/W  ผสม  Tego  51  1  ส่วนต่อน้ำ  49  ส่วน

ใช้ฉีดพ่น  แช่  จุ่ม  เช็ด  หรือราดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว    โดยให้มีระยะ

เวลาสัมผัส  15    นาทีที่อุณหภูมิห้อง

 

สรุป  อุตสาหกรรมน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมมีคุณภาพที่ดี  ไม่เป็นโทษต่อผู้บริโภคขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบ  สุขวิทยาส่วนบุคคลของพนักงาน  ความสะอาด  และการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในกระบวนการผลิต  ความสะอาดของโรงงานและสิ่งแวดล้อม