ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา THAIMEX CO.,LTD.
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
dot
bulletเอกสารทางวิชาการ
dot
เคมีภัณฑ์
dot
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51
bulletน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A
dot
เครื่องพ่นสารเคมี
dot
bulletเครื่องพ่นหมอกควัน Swingfog
bulletเครื่องพ่นฝอยละออง ULV Fontan
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองแบบติดตั้งรถยนต์ Fontan Mobilstar-E
bulletเครื่องพ่นฝอยละอองระบบไฟฟ้า Bio jet
bulletหัวพ่นน้ำยา Bio spray
dot
เครื่องมือวัด
dot
bulletเครื่องวัดความหนาสี DeFelsko, USA
bulletเครื่องวัดความหนาสี Phynix, Germany
bulletเครื่องวัดความเงาสี Zehntner, Switzerland
bulletเครื่องวัดความชื้น Doser, Germany
dot
วิธีการสั่งซื้อ
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletติดต่อพนักงานขาย
dot
รับสมัครงาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletTego 51 กับการผลิตยา และเครื่องสำอาง
bulletสุขวิทยาอนามัยของอุตสาหกรรมน้ำนม และผลิตภัณฑ์จากนม
bulletฟาร์มโคนม
bulletสุขวิทยาอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
bulletอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
bulletอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
bulletไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
bulletอุตสาหกรรมอาหารทะเล
bulletคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ Ampholyt 51
bulletการใช้ Ampholyt 51 ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
bulletการใช้Ampholyt 51 ช่วยลดการเหี่ยวและเน่าเปื่อยของผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์
bulletสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ
bullet โรคไข้หวัดนก
bullet โรคไข้หวัดใหญ่
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A

Bescon P-A


 

 

                        

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ฆ่าเชื้อโรคและ

ขจัดกลิ่นเหม็นอับที่ต้นเหตุ เพื่อปลอดเชื้อโรคและสุขภาพอนามัยที่ดี ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก

สถาบันทั้งใน – นอกประเทศ ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ จาก

 

 

 

  • German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM)
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาควิชาจุลชีววิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กลุ่มงานวัณโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

วิธีการใช้

  • ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น SWINGFOG ภายในอาคารหรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ
  • ฉีดเช็ด ถู ภายในอาคารหรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ
  • จุ่ม แช่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อ

BESCON ใช้ได้ที่ไหนบ้าง ??????

 

 

 

โรคชนิดอื่นๆ (ยกเว้น เอธิลแอลกอฮอล์)

อัตราการใช้ แนะนำการใช้งาน ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.2 – 2 % w/w ดังนี้

1.  เพื่อฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อน / หลัง การปฏิบัติงาน ใช้ความเข้มข้น 0.2 – 1 % w/w

2.  เพื่อฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักรหลังปฏิบัติงาน ใช้ความเข้มข้น 0.5 – 1 % w/w

3.  เพื่อฆ่าเชื้อแบบ CIP ใช้ความเข้มข้น 1 % w/w

4.  เพื่อฆ่าเชื้อบนมือพนักงานก่อนปฏิบัติงาน ใช้ความเข้มข้น 0.5 – 1 % w/w

5.  เพื่อพ่นฆ่าเชื้อในบรรยากาศ (Fumigate) ใช้ความเข้มข้น 2 % w/w ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 250 C

รุ่น / Model

รูปภาพ / Picture

เบสคอน พี-เอ ชนิดขวดสเปรย์  ขนาดบรรจุ 100 มล.

เบสคอน พี-เอ ชนิดขวดสเปรย์  ขนาดบรรจุ 500 มล.

เบสคอน พี-เอ ชนิดเติม ขนาดบรรจุ 5 ลิตร

เบสคอน พี-เอ ชนิดเติม ขนาดบรรจุ 10 ลิตร

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด